Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit vijf personen en vergadert één keer per kwartaal in ‘t Loughoes naast de Dorpskerk. Het bestuur bestaat uit personen die affiniteit hebben met de Dorpskerk, religieus en/of met bovenmatige interesse voor het historisch monument.

Anneke Touwen

Voorzitter

Peter Kruit

Secretaris

Bertus Beelen

Penningmeester

Nico Harms

Bestuurslid

Marianne Wiering

Bestuurslid

Wat doet het bestuur? Wij plannen en organiseren projecten namens Stichting Vrienden van de Dorpskerk

Bertus Beelen vertegenwoordigt tevens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente in het stichtingsbestuur. Op deze wijze vindt er een praktische afstemming plaats over de financiële ondersteuning door de Vrienden van de Dorpskerk bij het in stand houden van de kerk. Het bestuur vergadert gemiddeld 4 keer per jaar. Financiële verantwoording vindt plaats middels het financieel jaarverslag dat tevens wordt vermeld op de website.

Weet u een goed project of wenst u ons te ondersteunen?
Regel het direct!