Over de stichting

Op 16 maart 2000 is de "Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde" door een aantal dorpsgenoten opgericht. Samen met 85 donateurs hebben wij hard gewerkt aan 20 projecten.

Waar zijn we goed in?

In het jaar 2000 is door een aantal dorpsgenoten de "Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde" opgericht. Het doel van de stichting is het in samenwerking met anderen in stand houden van de Dorpskerk te Eelde als cultuurhistorisch bouwwerk. Hier hebben wij, samen met 172 donateurs hard aan gewerkt. Er zijn 20 projecten afgerond.

Onderhoud

94%

Ontwikkeling

78%

Verduurzaming

96%

Waarom is onze stichting opgericht?

Onze doelen
  • Het in samenwerking met anderen in stand houden van de Dorpskerk te Eelde als cultuur-historisch bouwwerk.

  • De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van inkomsten ter bestrijding van de kosten van restauratie en onderhoud van het rijksmonument De Dorpskerk ondermeer door:
    - het verwerven van donateurs voor een periodieke donatie
    - het verwerven van schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere wettelijke verkrijgingen
    - andere activiteiten, welke in de meest ruime zin kunnen bijdragen aan het vorenstaande.

2000

opgericht in

Voor het in stand houden van het dorpskerk te Eelde

172

donateurs

Iedereen die meehelpt

20

projecten afgerond

Te danken aan alle donateurs

huidig project(en)

Op dit moment zijn er geen projecten

Weet u een goed project of wenst u ons te ondersteunen?
Regel het direct!