In 2018 heeft de Stichting Vrienden van de Dorpskerk naast een financiële bijdrage de voorfinanciering verzorgd voor de uitgave van het boek 'De geschiedenis van de Eelder Kerk'.
Het boekwerk op voortreffelijke wijze geschreven door Jan te Pas geeft een uitgebreide informatie over onze bijzondere Dorpskerk.

Toenmalig voorzitter Bertus Beelen van onze stichting schreef destijds het volgende voorwoord:
'Met de realisatie van dit boekwerk wordt de Dorpskerk te Eelde op een bijzondere wijze voor het voetlicht gebracht.
De vele verhalen die schrijver Jan ten Pas in de loop der jaren over de Dorpskerk op historisch verantwoorde wijze heeft geschreven als bijdrage aan het blad 'Kerkelijk Contact' zijn nu fraai gebundeld.

Het initiatief hiervoor door leden van de Protestantse Kerk en van de historische vereniging 'Ol Eel' werd dan ook direct omarmd door het bestuur van de 'Stichting Vrienden van de
Dorpskerk'.
De Dorpskerk krijgt met de interessante verhalen in dit boekwerk de terechte waardering die het als cultuurhistorisch monument en als godshuis verdient en zal daardoor nog meer betekenis krijgen.'

Het boekwerk van Jan ten Pas is verkrijgbaar bij de koster/beheerder van de kerk in 't Loughoes en via onze stichting.
Hiervoor kunt u contact opnemen met onze huidige penningmeester Bertus Beelen via e-mail .

  • Project: Uitgifte van het boek: 'De geschiedenis van de Eelder Dorpskerk'
  • Kosten: (voorfinanciering € 2.100,- ) € 500,-
  • Datum afgerond: 2018

__Onze projecten

De plafond schildering in het koor- een allegorie op leven en dood- is uniek voor Drenthe en...
In 2002 is de buitenverlichting met medewerking van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk rond de...

Stichting Vrienden van de Dorpskerk te Eelde

Overzicht projecten tot stand gekomen met een financiële bijdrage van de stichting.

 

Project: Gerealiseerd: Financiële bijdrage:

Restauratie plafondschildering 2000/2001 € 22.700,-
Uitgave boekje over de Dorpskerk 2001 € 2.320,-
Aanbrengen buitenverlichting 2002 € 15.000,-
Herdruk boekje over de Dorpskerk 2003 € 1.430,-
Predikantenborden 2004 € 1.840,-
Restauratie herenbanken 2004 € 20.000,-
Aanbrengen beukenhaag rond de Dorpskerk 2005 € 1.945,-
Kapstok t.b.v. de collectehengels 2007 € 212,-
Sponsoring Kerstzang boekje 2008 € 430,-
Bijdrage beukenhaag rond de Dorpskerk 2008 € 1945,-
Kapstok collectezakken 2008 € 212,-
Restauratie van het Damorgel uit 1907 2009 € 20.000,-
Beschildering orgel 2012 € 10.000,-
CD opname Vincent van Laar 2013 € 500,-
Verduurzaming buitenverlichting 2015 € 5.900,-
Bijdrage speeltafel orgel 2017 € 7.500,-
Bijdrage Culturele Raad Eelde tekstboekje kerstzang 2017 € 150,-
Bijdrage ‘Geschiedenis van de Eelder kerk 2018 (voorfinanciering € 2.100,- ) € 500,-
Nieuwe stoelen in de kerk 2020 € 5.000,-
Bijzonder onderhoud kerkgebouw 2022 € 10.000,-

 

RESTAURATIE PLAFONDSCHILDERING

De plafond schildering in het koor- een allegorie op leven en dood- is uniek voor Drenthe en dateert uit 1715 (hersteld in 1875) is mede door een financiële bijdrage van onze stichting in 2001 gerestaureerd.

 

AANBRENGEN BUITENVERLICHTING

Weet u een goed project of wenst u ons te ondersteunen?
Regel het direct!