Door het bestuur is een financiële bijdrage aan een nieuw project tot behoud van de Dorpskerk goedgekeurd. Het betreft in dit geval het aanbrengen van nieuwe c.q. extra lambrisering langs de binnenmuur van de kerk ter plaatse van de kansel/preekstoel. Ondanks sinds vele jaren regelmatige herstelpogingen laat het stucwerk en het sauswerk telkens weer los, wat een onverzorgd beeld oplevert.  Vocht en zoutoplossingen in het metselwerk zijn hier debet aan. Met het aanbrengen van de lambrisering, zoals het in vroegere tijden overigens ook aanwezig was, krijgt de muur ter hoogte van de kansel weer een volwaardige uitstraling. Aangezien er binnen het reguliere onderhoudsbudget van Dorpskerk geen rekening is gehouden met de financiering van de nodige kosten en deze ook niet in aanmerking komen voor subsidie van het Rijk, is de bijdrage namens de 'Vrienden van de Dorpskerk' hier zeker op 

Meer nieuwsX.

24.apr
Op 18 april jongstleden heeft de heer Lucas Hoven voor circa 40 aanwezigen in 't Loughoes een...

Lees meer …

18.apr
Door het bestuur is een financiële bijdrage aan een nieuw project tot behoud van de Dorpskerk...

Lees meer …

Weet u een goed project of wenst u ons te ondersteunen?
Regel het direct!