Op 18 april jongstleden heeft de heer Lucas Hoven voor circa 40 aanwezigen in 't Loughoes een presentatie gehouden over "100 jaar begraven in de provincie Drenthe'.  Naast amateurarcheoloog en amateurhistoricus is de heer Hoven ook de schrijver van het boek '100 jaar begraven in Anloo'.  Aan de hand van diverse beelden beschreef de heer Hoven het begraven vanaf de periode van de Neanderthalers tot de huidige Homo Sapiens. De bijzondere rituelen uit met name vroegere tijd maakten de nodige indruk. Daarnaast kwamen ook de graven zoals hunebedden en grafheuvels aan bod. Het eerste boek over graven is destijds geschreven door Johan Picardt waarbij de begraafcultuur en bijzondere vondsten worden vermeld. 

Naast het begraven kwam ook de oprichting van de eerste kerken in het jaar 900 aan bod. Reewegen en Kerkenpaden waren de verbindingen tussen dorpen en kerken.  Een kerkgebouw werd Oost-West gebouwd met het koor naar het oosten gericht. De zuidzijde van de kerk was gewijde grond waar ook begraven werd net zoals destijds bij onze Dorpskerk.  Met name de rijken werden vroeger ook in de kerk begraven maar dat werd sinds 1827 verboden door de Franse wetgeving in verband met uitbraak van ziektes.

Na afronding van de presentatie met het noemen van de opvallende details van oude begraafplaatsen en de bijzondere spreuken en gezegden over de overledenen en het begraven werd de heer Hoven bedankt door voorzitter Anneke Touwen voor zijn bijdrage van de donateursavond.

 

Meer nieuwsX.

24.apr
Op 18 april jongstleden heeft de heer Lucas Hoven voor circa 40 aanwezigen in 't Loughoes een...

Lees meer …

18.apr
Door het bestuur is een financiële bijdrage aan een nieuw project tot behoud van de Dorpskerk...

Lees meer …

Weet u een goed project of wenst u ons te ondersteunen?
Regel het direct!