Projecten

Sinds de oprichting van de stichting in het jaar 2000 leveren we jaarlijks een financiële bijdrage voor een bepaald onderdeel binnen of buiten de Dorpskerk. Dit noemen wij een project. Samen met het College van Kerkrentmeesters wordt elk jaar bekeken voor welk bijzonder project de stichting haar bijdrage kan leveren die over het algemeen buiten het reguliere onderhoud vallen. De hoogte van de financiële bijdrage voor een project wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld en blijft ten aanzien van de jaarlijkse begroting binnen redelijke grenzen. Zowel op de website als op de jaarlijkse donateursavond worden de donateurs op de hoogte gebracht van het betreffende project dat in dat jaar een bijdrage heeft ontvangen.
 • Project: CD opname Vincent van Laar
 • Kosten: € 500,-
 • Datum afgerond: 2013

 

 • Project: Interior Design
 • Kosten: Siggi Campel
 • Datum gestart: Mar 2021
 • Datum afgerond: Mahattan, New York

 

 • Project: Restauratie van het Damorgel uit 1907
 • Kosten: € 20.000,-
 • Datum afgerond: 2009

Uit verschillende bronnen wordt duidelijk dat de kerk van Eelde reeds vroeg in het bezit was van een orgel. Een eerste bericht dateert uit het jaar 1563, dus uit de rooms katholieke tijd.

 • Project: Kapstok t.b.v. de collectehengels
 • Kosten: € 212,-
 • Datum afgerond: 2007

 

 • Project: Interior Design
 • Kosten: Siggi Campel
 • Datum gestart: Mar 2021
 • Datum afgerond: Mahattan, New York

 

 • Project: Interior Design
 • Kosten: Siggi Campel
 • Datum gestart: Mar 2021
 • Datum afgerond: Mahattan, New York

 

Laad meer Projecten

Stichting Vrienden van de Dorpskerk te Eelde

Overzicht projecten tot stand gekomen met een financiële bijdrage van de stichting.

 

Project: Gerealiseerd: Financiële bijdrage:

Restauratie plafondschildering 2000/2001 € 22.700,-
Uitgave boekje over de Dorpskerk 2001 € 2.320,-
Aanbrengen buitenverlichting 2002 € 15.000,-
Herdruk boekje over de Dorpskerk 2003 € 1.430,-
Predikantenborden 2004 € 1.840,-
Restauratie herenbanken 2004 € 20.000,-
Aanbrengen beukenhaag rond de Dorpskerk 2005 € 1.945,-
Kapstok t.b.v. de collectehengels 2007 € 212,-
Sponsoring Kerstzang boekje 2008 € 430,-
Bijdrage beukenhaag rond de Dorpskerk 2008 € 1945,-
Kapstok collectezakken 2008 € 212,-
Restauratie van het Damorgel uit 1907 2009 € 20.000,-
Beschildering orgel 2012 € 10.000,-
CD opname Vincent van Laar 2013 € 500,-
Verduurzaming buitenverlichting 2015 € 5.900,-
Bijdrage speeltafel orgel 2017 € 7.500,-
Bijdrage Culturele Raad Eelde tekstboekje kerstzang 2017 € 150,-
Bijdrage ‘Geschiedenis van de Eelder kerk 2018 (voorfinanciering € 2.100,- ) € 500,-
Nieuwe stoelen in de kerk 2020 € 5.000,-
Bijzonder onderhoud kerkgebouw 2022 € 10.000,-

 

RESTAURATIE PLAFONDSCHILDERING

De plafond schildering in het koor- een allegorie op leven en dood- is uniek voor Drenthe en dateert uit 1715 (hersteld in 1875) is mede door een financiële bijdrage van onze stichting in 2001 gerestaureerd.

 

AANBRENGEN BUITENVERLICHTING

Weet u een goed project of wenst u ons te ondersteunen?
Regel het direct!