Behoud de Dorpskerk Eelde
als cultuurhistorisch monument

ANBI logo De Stichting Vrienden van de Dorpskerk is in het jaar 2000 opgericht en zet zich in voor het behoud van de Dorpskerk als cultuur historisch monument in het dorp Eelde-Paterswolde. De Dorpskerk is niet alleen als ‘gebedshuis’ maar ook als markant bouwwerk beeldbepalend in het centrum van Eelde. Daarnaast heeft de Dorpskerk een bijzondere historische geschiedenis die in diverse publicaties is vastgelegd. Voor ondersteuning van het behoud van de Dorpskerk is de stichting afhankelijk van de bijdragen van haar donateurs. Jaarlijks worden de donateurs bijgepraat met daarnaast een lezing over een bijzonder onderwerp in directe of indirecte relatie tot kerken.

Projecten

Sinds de oprichting van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk wordt er jaarlijks door de stichting een financiële bijdrage geleverd voor een bijzonder project/onderdeel binnen of buiten de Dorpskerk. 

NieuwsBlijf op de hoogte van actualiteiten namens Stichting Vrienden van de Dorpskerk

24.apr
Op 18 april jongstleden heeft de heer Lucas Hoven voor circa 40 aanwezigen in 't Loughoes een...

Lees meer …

18.apr
Door het bestuur is een financiële bijdrage aan een nieuw project tot behoud van de Dorpskerk...

Lees meer …

Weet u een goed project of wenst u ons te ondersteunen?
Regel het direct!